Dropin-Moti -hankkeen loppuseminaari

Dropin / Moti -hanke on lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan kehittämishanke, jota HLU on ollut tukemassa.
Hankkeen aikana on kehitetty toimintamallia, jonka avulla lasten urheilun parissa toimivat saisivat käytännön työkaluja lasten ja nuorten viihtyvyyden kehittämiseen ja ylläpitämiseen urheiluseuratoiminnassa.
Hankkeen toisena tavoitteena on ollut viestiä eri keinoin urheilevien lasten vanhemmille vanhempien roolista, tehtävistä sekä erilaisista mahdollisuuksista tukea urheilevan lapsen urheilijaksi kasvamista.