ForssaTV

Wahren-opisto on saanut vuosille 2019 ja 2020 Opetushallituksen avustusta vaikuttavuus- ja digitalisaatio-hankkeille. Vaikuttavuus-hankkeella pyritään lisäämään opiston vaikuttavuutta seudulla mm. internetin tarjoamin mahdollisuuksin.

Osana Vaikuttavuuden parantaminen digitaalisten menetelmien avulla -hanketta elvytetään paikallista tv-toimintaa Forssavision jalanjäljissä. Tämän uuden lähetysformaatin, ForssaTV:n, ohjelmat suoratoistetaan (eli striimataan).

Tervetuloa ForssaTV:n ohjelmien ja Forssa Foorumin pariin!

ForssaTV:n vastaavana päätoimittajana toimii Wahren-opiston rehtori Simo Veistola, simo.veistola@forssa.fi