ForssaTV

 

Wahren-opiston ForssaTV tuottaa positiivista, monipuolista sekä ajankohtaista sisältöä seutukunnan asukkaille.

Tavoitteena on vaikuttavuuden parantaminen digitaalisten menetelmien avulla elvyttämällä paikallista tv-toimintaa Forssavision jalanjäljissä.

Osa tämän uuden lähetysformaatin, ForssaTV:n, ohjelmista suoratoistetaan (eli striimataan), ja suurin osa lähetyksistä tallennetaan ForssaTV:n Youtube-kanavalle.

Lisäksi teemme tilaustöitä, joilla osittain rahoitamme toimintaamme.

Hanke käynnistyi, kun Wahren-opisto sai vuosille 2019 ja 2020 Opetushallituksen myöntämän avustuksen vaikuttavuus- ja digitalisaatio-hankkeelle. Vaikuttavuus-hankkeella pyrittiin lisäämään opiston vaikuttavuutta seudulla mm. internetin tarjoamin mahdollisuuksin – ForssaTV oli syntynyt!

ForssaTV:n vastaavana päätoimittajana toimii Wahren-opiston rehtori Simo Veistola, simo.veistola@forssa.fi